مرتب سازی:
نمایش:
تله هاسه Tele Haase
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

رله کنترل فاز پنج چراغ، 400 ولت، G2PM400VSY20

تیپ کالا: G2PM400VSY20
کنترل فاز پنج چراغ، سنجش 230/400 ولت

تله هاسه Tele Haase
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

رله کنترل فاز پنج چراغ، 230 ولت، G2PM400VSY20

تیپ کالا: G2PM400VSY20
کنترل فاز پنج چراغ، سنجش 230/400 ولت

تله هاسه Tele Haase
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

رله کنترل فاز پنج چراغ، 400 ولت، G2PM400VSY20 24-240VAC/DC

تیپ کالا: G2PM400VSY20 24-240VAC/DC
کنترل فاز پنج چراغ، سنجش 230/400 ولت، بوبین 240-24 ولت AC/DC

تله هاسه Tele Haase
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

رله کنترل فاز پنج چراغ، 230 ولت، G2PM230VSY20 24-240VAC/DC

تیپ کالا: G2PM230VSY20 24-240VAC/DC
کنترل فاز پنج چراغ، سنجش 132/230 ولت، بوبین 240-24 ولت AC/DC

تله هاسه Tele Haase
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

رله کنترل فاز پنج چراغ، 115 ولت، G2PM115VSY20 24-240VAC/DC

تیپ کالا: G2PM115VSY20 24-240VAC/DC
کنترل فاز پنج چراغ، سنجش 66/115 ولت، بوبین 240-24 ولت AC/DC

تله هاسه Tele Haase
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

رله کنترل فاز پنج چراغ، 400 ولت، V2PM400Y/230VS10

تیپ کالا: V2PM400Y/230VS10
کنترل فاز چهار چراغ، سنجش 230/400 ولت

تله هاسه Tele Haase
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

رله کنترل فاز تکچراغ، 480 ولت، V2PF480Y/277VSSY01

تیپ کالا: V2PF480Y/277VSSY01
کنترل فاز دو چراغ، سنجش120/280 الی 277/480 ولت

تله هاسه Tele Haase
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

رله کنترل ولتاژ تکفاز تا 300 ولت G2UM300VL20 24-240VAC/DC ،AC/DC

تیپ کالا: G2UM300VL20 24-240VAC/DC
رله کنترل ولتاژ تکفاز، اندازه گیری ولتاژ AC و DC، حداکثر تا 300 ولت (دارای...

تله هاسه Tele Haase
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

رله کنترل ولتاژ تکفاز تا 300 ولت G2UM300VL20 ،AC/DC

تیپ کالا: G2UM300VL20
رله کنترل ولتاژ تکفاز، اندازه گیری ولتاژ AC و DC، حداکثر تا 300 ولت (دارای...

تله هاسه Tele Haase
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

رله کنترل ولتاژ تکفاز تا 300 ولت G2UW300V20 AC/DC

تیپ کالا: G2UW300V20 AC/DC
رله کنترل ولتاژ تکفاز، اندازه گیری ولتاژ AC و DC، حداکثر تا 300 ولت(دارای سه...

تله هاسه Tele Haase
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

رله کنترل ولتاژ سه فاز و تکفاز تا 400 ولت E1YU400V01 ،AC

تیپ کالا: E1YU400V01
رله کنترل ولتاژ سه فاز و تکفاز مینیاتوری، ولتاژ سنجش 230 / 400 ولت AC

تله هاسه Tele Haase
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

رله کنترل ولتاژ سه فاز تا 400 ولت G2YM400VL20 ،AC

تیپ کالا: G2YM400VL20
رله کنترل ولتاژ سه فاز، اندازه گیری ولتاژ AC، سنجش 400 ولت، تغذیه AC