مرتب سازی:
نمایش:
افروغ
359,000 ریال

لامپ LED حبابی 9 وات مهتابی

تیپ کالا: AF09ALB65K
لامپ LED حبابی 9 وات با یکسال و نیم گارانتی

افروغ
449,000 ریال

لامپ LED حبابی 12 وات مهتابی

تیپ کالا: AF12ALB65K
لامپ LED حبابی 12 وات با یکسال و نیم گارانتی

افروغ
635,000 ریال

لامپ LED حبابی 15 وات مهتابی

تیپ کالا: AF15ALB65K
لامپ LED حبابی 15 وات با یکسال و نیم گارانتی

افروغ
499,000 ریال

لامپ LED شمعی اشکی 4 وات فیلامنتی آفتابی

تیپ کالا: AF04CLF30k
لامپ LED شمعی اشکی 4 وات با یکسال و نیم گارانتی

لامپ LED شمعی اشکی 4 وات فیلامنتی آفتابی 10 عددی حراج
افروغ
4,491,0004,990,000 ریال

لامپ LED شمعی اشکی 4 وات فیلامنتی آفتابی 10 عددی

تیپ کالا: AF04CLF30k
10 عدد لامپ LED شمعی اشکی 4 وات با یکسال و نیم گارانتی

لامپ LED هالوژنی 7 وات آفتابی بسته 5 عددی حراج
افروغ
2,227,7502,345,000 ریال

لامپ LED هالوژنی 7 وات آفتابی بسته 5 عددی

تیپ کالا: AF06GLB30K
5 عدد لامپ LED هالوژنی 7 وات با یکسال و نیم گارانتی

افروغ
1,400,000 ریال

لامپ فلورسنت FPL مهتابی کم مصرف 36 وات بسته 4 عددی

تیپ کالا: 1
4 عدد لامپ فلورسنت FPL کم مصرف 36 وات با شش ماه گارانتی

لامپ CFL مارپیچی 11 وات آفتابی حراج
افروغ
165,000275,000 ریال

لامپ CFL مارپیچی 11 وات آفتابی

تیپ کالا: SPIRAL11W30
لامپ CFL مارپیچی 11 وات آفتابی

افروغ
359,000 ریال

لامپ LED حبابی 9 وات آفتابی

تیپ کالا: AF09ALB30K
لامپ LED حبابی 9 وات با یکسال و نیم گارانتی

افروغ
449,000 ریال

لامپ LED حبابی 12 وات آفتابی

تیپ کالا: AF12ALB30K
لامپ LED حبابی 12 وات با یکسال و نیم گارانتی

افروغ
635,000 ریال

لامپ LED حبابی 15 وات آفتابی

تیپ کالا: AF15ALB30K
لامپ LED حبابی 15 وات با یکسال و نیم گارانتی

افروغ
915,000 ریال

لامپ LED حبابی استوانه ای 20 وات آفتابی

تیپ کالا: AF20TLB30K
لامپ LED حبابی 20 وات با یکسال و نیم گارانتی