مرتب سازی:
نمایش:
افروغ
377,000 ریال

لامپ LED حبابی 12 وات مهتابی

تیپ کالا: AF12ALB65K
لامپ LED حبابی 12 وات با یکسال و نیم گارانتی

افروغ
515,000 ریال

لامپ LED حبابی 15 وات مهتابی

تیپ کالا: AF15ALB65K
لامپ LED حبابی 15 وات با یکسال و نیم گارانتی

لامپ LED هالوژنی 7 وات آفتابی بسته 5 عددی حراج
افروغ
1,795,5001,995,000 ریال

لامپ LED هالوژنی 7 وات آفتابی بسته 5 عددی

تیپ کالا: AF06GLB30K
5 عدد لامپ LED هالوژنی 7 وات با یکسال و نیم گارانتی

لامپ فلورسنت FPL مهتابی کم مصرف 36 وات بسته 4 عددی حراج
افروغ
1,609,6002,012,000 ریال

لامپ فلورسنت FPL مهتابی کم مصرف 36 وات بسته 4 عددی

تیپ کالا: 1
4 عدد لامپ فلورسنت FPL کم مصرف 36 وات با شش ماه گارانتی

لامپ فلورسنت FPL  مهتابی کم مصرف 18 وات بسته 4 عددی حراج
افروغ
1,529,6001,912,000 ریال

لامپ فلورسنت FPL مهتابی کم مصرف 18 وات بسته 4 عددی

تیپ کالا: 1
4 عدد لامپ فلورسنت FPL کم مصرف 18 وات با یکسال گارانتی

افروغ
309,000 ریال

لامپ LED حبابی 9 وات آفتابی

تیپ کالا: AF09ALB30K
لامپ LED حبابی 9 وات با یکسال و نیم گارانتی

افروغ
309,000 ریال

لامپ LED حبابی 9 وات مهتابی

تیپ کالا: AF09ALB65K
لامپ LED حبابی 9 وات با یکسال و نیم گارانتی

افروغ
377,000 ریال

لامپ LED حبابی 12 وات آفتابی

تیپ کالا: AF12ALB30K
لامپ LED حبابی 12 وات با یکسال و نیم گارانتی

افروغ
515,000 ریال

لامپ LED حبابی 15 وات آفتابی

تیپ کالا: AF15ALB30K
لامپ LED حبابی 15 وات با یکسال و نیم گارانتی

افروغ
775,000 ریال

لامپ LED حبابی استوانه ای 20 وات آفتابی

تیپ کالا: AF20TLB30K
لامپ LED حبابی 20 وات با یکسال و نیم گارانتی

افروغ
775,000 ریال

لامپ LED حبابی استوانه ای 20 وات مهتابی

تیپ کالا: AF20TLB650K
لامپ LED حبابی 20 وات با یکسال و نیم گارانتی

افروغ
1,315,000 ریال

لامپ LED حبابی استوانه ای 30 وات آفتابی

تیپ کالا: AF30TLB30K
لامپ LED حبابی استوانه 30 وات با یکسال و نیم گارانتی