مرتب سازی:
نمایش:
منکس Mennekes
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 32 آمپر سه شاخه روکار

تیپ کالا: 27005+260
نر و ماده 32 آمپر، سه شاخه، 230 ولت، روکار (دیواری)، IP44

منکس Mennekes
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

دوشاخه ارت دار شوکو IP44

تیپ کالا: 10839
دوشاخه 16 آمپر، 230 ولت، ارت دار شوکو، قرمز، IP44

منکس Mennekes
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

پریز سیار ارت دار شوکو IP44

تیپ کالا: 10843
پریز سیار 16 آمپر، 230 ولت، ارت دار شوکو، آبی، IP44

ابو بترمن OBO
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه پریز کفخواب 9 ماژوله بژ

تیپ کالا: GES6-2U10T 1019
جعبه کفخواب نه ماژوله با ارتفاع متغییر، رنگ بژ

ابو بترمن OBO
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه پریز کفخواب 12 ماژوله خاکستری

تیپ کالا: GES9-2 U10T 7011
جعبه کفخواب دوازده ماژوله با ارتفاع متغییر، رنگ خاکستری

ابو بترمن OBO
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه پریز کفخواب 12 ماژوله ذغالی

تیپ کالا: GES9-3S U 9011
جعبه کفخواب دوازده ماژوله با ارتفاع متغییر، رنگ ذغالی

ابو بترمن OBO
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه پریز کفخواب 12 ماژوله بژ

تیپ کالا: GES9-3S U 1019
جعبه کفخواب دوازده ماژوله با ارتفاع متغییر، رنگ بژ

ابو بترمن OBO
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه پریز کف خواب 8 ماژوله خاکستری

تیپ کالا: GES9 55U V 7011
جعبه کف خواب 8 ماژول با ارتفاع ثابت، رنگ خاکستری تیره

ابو بترمن OBO
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه پریز کف خواب 8 ماژوله ذغالی

تیپ کالا: GES9 55U V 9011
جعبه کف خواب 8 ماژول با ارتفاع ثابت، رنگ ذغالی

ابو بترمن OBO
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه پریز کف خواب 8 ماژوله بژ

تیپ کالا: GES9 55U V 1019S
جعبه کف خواب 8 ماژول با ارتفاع ثابت، رنگ بژ

منکس Mennekes
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 16 آمپر سه شاخه روکار

تیپ کالا: 27001+248
نر و ماده 16 آمپر، سه شاخه، 230 ولت، روکار (دیواری)، IP44

منکس Mennekes
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 16 آمپر چهار شاخه روکار

تیپ کالا: 27002+252
نر و ماده 16 آمپر، چهار شاخه، 400 ولت، روکار (دیواری)، IP44